دانلود برنامه بحارالاشعار

به روی نی سر تو می‌برد هوش از سر زینب

شعر مداحی روضه امام حسین (ع) - به روی نی سر تو می‌برد هوش از سر زینب - شعر اسارت اهل بیت ، زبان حال حضرت زینب با امام حسین

به روی نی سر تو می‌برد هوش از سر زینب
چه سازد چون کند بی‌تو دل غم‌پرور زینب

به سان شمع می‌سوزی به روی نی ولی افسوس
که چون پروانه از غم سوخته بال و پر زینب

جدایی من و تو ای برادر غیر ممکن بود
اگر ممکن شود روزی، نگردد باور زینب

بخوان قرآن که قرآن خواندنت را دوست می‌دارم
که می‌بخشد صدای تو توان بر پیکر زینب

دهد هر تار موی تو خبر از مادرم زهرا
گمانم بوده‌ای دیشب به نزد مادر زینب

من ژولیده می‌گویم که زینب گفت با افغان
به روی نی سر تو می‌برد هوش از سر زینب

مرحوم ژولیده نیشابوری

241
شعر بعدی