دانلود برنامه بحارالاشعار

به دنبال تو میگردم چو طوفان در بیابان ها

شعر مداحی مناجات امام زمان (عج) - به دنبال تو میگردم چو طوفان در بیابان ها

به دنبال تو میگردم چو طوفان در بیابان ها
ترا می جویم از اعماق دیوان ها و دوران ها

کجایی شرح احوالت پریشان کرده عالم را
همه گویند از هجران و درد و وصل و درمان ها

کجایی بلبلان در باغ از حسن تو می خوانند
شده مست از نگاهت آسمان و ابر و باران ها

کجایی کوچه کوچه شهر از عطر تو لبریز است
کجایی پر شده از نام زیبایت خیابان ها

به هرجا یی که گل بینم بخاطر آورم رویت
که در دل خاطراتی دارم از باغ و گلستا ن ها

بیا ای مهر مه رویم دلم در قید شب مانده
بیا تا عشق آموزند از چشم تو انسان ها

حدیث حسن تو در دفتر و دیوان نشاید گفت
بیا تا پی برد بر اشتباه خود غزلخوان ها

نشاید ادعا در کوی جان هر بی سر و پا را
دل مدهوش را بنگر فتاده کنج زندان ها

محمد هوشمند

54
شعر بعدی