دانلود برنامه بحارالاشعار

به دقت گوش کن انگار چیزی بر زمین افتاد

شعر مداحی میلاد پیامبر اکرم (ص) - به دقت گوش کن انگار چیزی بر زمین افتاد

به دقت گوش کن انگار چیزی بر زمین افتاد
سکوت شب شکست و در همه دنیا طنین افتاد

گمانم این صدای بر زمین افتادن بت هاست
یکی الله اکبر گفت و اینک در جهان غوغاست

خدایا کیست بت های جهان را واژگون کرده
شکوه چیست تاج سروران را سرنگون کرده

خبر آمد که در ایران ترک برداشت ایوانی
سراسیمه پرید از خواب، شاهنشاه ساسانی

مدائن را ببین! انگشت بر لب مانده از حیرت
که این بی طاقتی در طاق کسری نیست بی علت

کسی خاموش کرده آتش شرکی مسلم را
کدامین نور تا این حد دگرگون کرده عالم را

خدا تعریف دیگر یافت این هم یک خوش آمد بود
چنین تغییر در دنیا فقط کار محمد بود

رسوم جاهلیت را به هم زد وقت میلادش
رسید و استجابت شد دعای خیر اجدادش

گرفته آسمان انبیا یک عمر نور از او
سخن گفتند در تورات انجیل و زبور از او

نشان دادند تنها قدری از اوج مقامش را
رسولانی که وقت معجزه بردند نامش را

پر از عجزیم وقتی بوده اعجازش کلام الله
چه جای مدح؟ خرما بر نخیل و دست ما کوتاه

رسید از چشمه ی آفاق جان تازه ای آورد
برای مردم دنیا جهان تازه ای آورد

به نام زن کرامت داد، دریا را به صحرا برد
مقام دختران را با کلام خویش بالا برد

نصیب او به غیر از ناسپاسی ها نشد آری
لبش یک بار هم اما به نفرین وا نشد آری

نبی آمد ولی افسوس قدرش را ندانستند
نه...قدرش را به جز زهرا و جز مولا، ندانستند

علی در یاری تنهایی احمد مصمم ماند
ولی الله اعظم با رسول الله اکرم ماند....

مجید تال

190
شعر بعدی