به آسمان نرسم تا هوایی‌ام نکنی

شعر مداحی امام عسکری (ع) | قالب مدح | به آسمان نرسم تا هوایی‌ام نکنی
متن شعر
امام عسکری (ع) مدح 115

به آسمان نرسم تا هوایی‌ام نکنی
کجا روم من اگر سامرایی‌ام نکنی

بگو میانِ گدایانِ خویش جایی هست
نگاه بر من و بی دست و پایی‌ام نکنی

بقیع پنجره فولاد کُنجِ شش گوشه
خوشم به این دو سه جا هرکجایی‌ام نکنی

سرم به چوبه‌ی سرداب میزنم به سرم
اسیرِ این شبِ سردِ جدایی‌ام نکنی

هنوز از سفرِ اربعین مریضِ توام
دوا ندارم اگر کربلایی‌ام نکنی


نگاه کن به بزرگیِ خود ولی نظری
به طرزِ نابلدیِ گدایی‌ام نکنی


غریبِ شهر مرا کُشت آتشِ جگرت
مرا بِبَر که بمیرم به خانه‌ی پدرت

(حسن لطفی)