دانلود برنامه بحارالاشعار

بنا شده ست زمین و زمان به نام علی

شعر مداحی مدح امیرالمومنین (ع) - بنا شده ست زمین و زمان به نام علی

بنا شده ست زمین و زمان به نام علی
گرفته است قوام این جهان به نام علی

‎برای اینکه مُشخّص شود عیار دقیق
شدند خَلق خدا ، امتحان به نام علی

‎به دفتر ازلیّت به کِلْک قدرتِ خویش
نوشته رب،همه کون و مکان “به نام علی”

‎همیشه محوِ تماشای آسمان هائیم
که بوده رونقِ هفت آسمان به نام علی

‎به احترام علی بسته شد درِ دوزخ
گشوده شد درِ باغ جَنان به نام علی

‎نشانه ای ست برای حلال زادگیَش.
همین که طفل گُشاید زبان به نام علی

‎چگونه نام کسی جز علی ست بر لب او ؟
کسی که خورد چو ما آب و نان به نام علی

‎دُرست با وسطِ خال می کند برخورد
همین که تیر پَرَد از کمان به نام علی

‎بگو که أشهدُ أنّ علی ، ولیُّ الله
گرفته چونکه هُویّت اَذان ، به نام علی

به ترس و جبر نبوده ست ، واقعاً قلبیست
ارادت همه ی شیعیان به نام علی

‎سِزد ز چوبه ی دارش رُطب به بار آید
که داده میثم تمّار ، جان به نام علی

‎دعا کنید! که روزی وقوع خواهد یافت
ظهور حضرت صاحب زمان به نام علی

محمد قاسمی

641
شعر بعدی