دانلود برنامه بحارالاشعار

بنام سرور شهزاده ها علی اکبر

شعر مداحی میلاد حضرت علی اکبر (ع) - بنام سرور شهزاده ها علی اکبر

بنامِ سرورِ شهزاده ها علی اکبر
بهشتِ خانه ی اربابِ ما علی اکبر
به کشتیِ پدری ناخدا علی اکبر
امیرزاده یِ کرببلا علی اکبر
شما کجا و منِ بینوا علی اکبر

سلام ، خوبترین شاهزاده ی عالم
نبی رخ و علوی سیرت و مسیحا دم
آهای جمله خلائق ، ز خلقتِ آدم
برایِ دیدنِ رخسار حضرت خاتم
نظر کنید به آقای ما علی اکبر

به اذنِ شاهِ نجف ، سَرورِ جهانداران
زمین به یُمنِ قدومت شده علی باران
پس از علی شده ای دومین علی جهان
پس از حسن تو شدی دومین کریم زمان
گدای خانه ی تو اغنیا علی اکبر

جهانیان نشنیدند از تو آقا تر
نبوده از نفسِ تو دمی مسیحاتر
نبوده از تو و سقا بلند بالاتر
فلک ندیده ازین دو سوار زیباتر
همینکه هست علمدار با علی اکبر

بزن دوباره به قلب تمام لشکرشان
بزن چنانکه شود نقش خاک پیکرشان
دوباره زنده شود مرتضی برابرشان
برو که لرزه بیفتد به جان خیبرشان
ز جا بکن درِ این قلعه را علی اکبر

امان ز چشم تو وقتی که گرد و خاک کند
چه زود لشکر ابلیس را هلاک کند
تو اَمر کن ، دو لبت چونکه میل تاک کند
ستون خانه ی ارباب سینه چاک کند
جهان فدای وجود شما علی اکبر

برایِ وصفِ شما گفته اند جن و بشر
هزار جانِ گرامی فدایت ای دلبر
همه دخیل حسینند در زمین یکسر
ولی همیشه به دورسر تو گشته پدر
مُدام ، زمزمه ی اوست یا علی اکبر

فقیر آمد و مانند اغنیا برگشت
غریبِ شهر ، ز پیشِ تو آشنا برگشت
مریض آمد و با کوله ی شفا برگشت
دل شکسته ی ما چون ز کربلا برگشت
نوشت حبکَ ایمانِنا علی اکبر

بغیر عطرِ علی نیست در مشام حسین
بغیر نامِ علی نیست در کلام حسین
و نیست بر لب شهزاده ، غیر نام حسین
فدای معرفتش که به احترام حسین
گرفته جای به پایین پا علی اکبر

وَ عاشقانِ علی اند در امانِ حسین
علی ست آینه ی کُلِّ دودمانِ حسین
خبر دهید از امشب به دوستانِ حسین
زمانِ خواهشِ حاجت در آستانِ حسین
بگو به جان اباالفضل یا علی اکبر

فدایت ای نوه ی نازدانه ی زهرا
بنا نبود که شعر اینچنین شود اما
نوشته اند مقاتل که روز عاشورا
هزار مرتبه جان داد از غمت بابا
همینکه چید تو را در عبا علی اکبر...

امیر قربانی فر

343
شعر بعدی