دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

بلبلی بودی به بوستان حقیقت مادرم

شعر مداحی مدح ختم و ترحیم - بلبلی بودی به بوستان حقیقت مادرم

وفات مادر

بلبلی بودی به بوستان حقیقت مادرم
روز و شب محو جمال دل ربایت مادرم

شمع بودی ما چو پروانه به دورت مادرم
سوختی و آب گشتی از محبت مادرم

گل بودی و عطر تو اندر مشامم مادرم
تو شدی پرپر به عشق کودکانت مادرم

ای گلستان خوش عطر آرزوها مادرم
رفتی و آتش زدی قلب من و ما مادرم

چون قناری در غمت اندر نوایم مادرم
آرزوی وصلت است شعر و نوایم مادرم

ای بلا گردان تو دار و ندارم مادرم
کاش یک لحظه ببینم روی ماهت مادرم

روز ما تاریک شد چون شام تار از دوریت
کاش بودی آفتاب مهربان ای مادرم

مرحم زخم من و درمان درد من تویی
ای طبیب و ای حبیب و ای شفایم مادرم

گوهر یکدانۂ لطف و وفا و مرحمت
تا تو بودی گرمی عشقت به پا بود مادرم

رفتی و خانه خرابم بی قرارم مادرم
اشگ ماتم شد روان در دیدگانم مادرم

کن دعا ساقی نظر دارد به مهرت مادرم
کن شفاعت چون که محتاج دعایم مادرم

207
شعر بعدی