دانلود برنامه بحارالاشعار

بقیع ویران شده فاطمه گریان شده

شعر مداحی زمینه تخریب قبرستان بقیع - بقیع ویران شده فاطمه گریان شده

بقیع ویران شده / فاطمه گریان شده
قبر عزیزان او با خاک یکسان شده

واویلا علی‌الحرم واویلا علی‌الحرم

.......

بگو مدینه چه شد صحن و سرای بقیع
چار مزار خراب مانده برای بقیع

واویلا علی‌الحرم واویلا علی‌الحرم

........

متاب ای آفتاب به تربت مجتبی
سوخت دل فاطمه به غربت مجتبی

واویلا علی‌الحرم واویلا علی‌الحرم

......

خفته در این خاک غم دو مادر محترم
ام بنین حزین فاطمه بی حرم

واویلا علی‌الحرم واویلا علی‌الحرم

......

مزار ام البنین ویران و غم فزاست
مدینه با ما بگو تربت زهرا کجاست

واویلا علی‌الحرم واویلا علی‌الحرم

......۰

دو مادر بی پسر نشسته در آفتاب
مدینه ام البنین کرببلا هم رباب

واویلا علی‌الحرم واویلا علی‌الحرم

......

مصیبت از خانه فاطمه آغاز شد
آن در گلخانه با ضرب لگد باز شد

واویلا علی‌الحرم واویلا علی‌الحرم

.......

به پشت در چادرِ فاطمه آتش گرفت
که دامن ِ دخترش به خیمه آتش گرفت

واویلا علی‌الحرم واویلا علی‌الحرم


عبدالحسین


112
شعر بعدی