دانلود برنامه بحارالاشعار

بعد یه سال و نیم هجران

شعر مداحی زمینه حضرت زینب (س) - بعد یه سال و نیم هجران

بعد یه سال و نیم هجران
بالاخره به تو رسیدم
حسین من بیا کنارم
ازم بپرس چی کشیدم

گریه کردم کنارپیکرت....منو زدن۳
تو قتلگاه جلوچشای دخترت....منوزدن۳

به زخم های دلم التیام یاحسین
سلام ای برادرم ، سلام یاحسین۲

بیا باهم گریه کنیم ای
جان من و بود و نبودم
من برا رگهای بریده
تو برا این جسم کبودم

نگاه می کردم و می کشیدم آه...منوزدن۳
با تَهِ نیزه دربین قتلگاه ....منو زدن۳

ببین گرفته از غمِت صِدام یاحسین
سلام ای برادرم ، سلام یاحسین۲

«سلام ای برادرم ، سلام یاحسین۳»

خبر داری که خواهرت رو
چگونه باعذاب بردن
بادست بسته دختراتو
تو مجلس شراب بردن

این غصّه امان زینب و برید...منوزدن۳
ازاین می سوزم که مقابل یزید...منوزدن۳

خنده زدن به گریه هام مدام یاحسین
سلام ای برادرم ، سلام یاحسین ۲

«سلام ای برادرم ، سلام یاحسین۳»

هیچ کی نمیدونه چه درد و...
مصیبتی کشیده بودم
با آستین پاره تو شام
صورتم و پوشیده بودم

می گفتم سنگ به سرها نزنید...منو زدن۳
لگد به پهلوی دختر ها نزنید....منو زدن۳

گیر افتادم توی ازدحام یاحسین
سلام ای برادرم ، سلام یاحسین۲

«سلام ای برادرم ، سلام یاحسین۳»


محمدعلی قاسمی خادم


283
شعر بعدی