دانلود برنامه بحارالاشعار

بعد از نبی اکرم ظلم و ستم فزون شد

شعر مداحی نوحه حضرت زهرا (س) - بعد از نبی اکرم ظلم و ستم فزون شد - اشعار مداحی دهه فاطمیه ، شعر به سبک سنتی

بعد از نبی اکرم(ظلم و ستم فزون شد)۲
دل علی و زهرا(زین ظلم و کینه خون شد)۲
مدینه گشته غوغا
از ظلم و جور اعدا
یا فاطمه یا زهرا۲

بعد از نبی اکرم(بی جرم و بی بهانه)۲
نامردم مدینه(آتش زدند به خانه)۲
مدینه گشته غوغا
از ظلم و جور اعدا
یا فاطمه یا زهرا۲

از مصطفی گسستند(دست علی ببستند)۲
پهلوی دخترش را(در پشت در شکستند)۲
مدینه گشته غوغا
از ظلم و جور اعدا
یا فاطمه یا زهرا۲

از کینه دشمن دون(می زد چه وحشیانه)۲
بر دست و بازوی او(با ضرب تازیانه)۲
مدینه گشته غوغا
از ظلم و جور اعدا
یا فاطمه یا زهرا۲

مظلومه ی دو عالم(جانش رسیده بر لب)۲
خورده کتک ز دشمن(در پیش چشم زینب)۲
مدینه گشته غوغا
از ظلم و جور اعدا
یا فاطمه یا زهرا۲

در پشت درب خانه(از شاخه گل جدا شد)۲
زهرا روی زمین و(محسن او فدا شد)۲
مدینه گشته غوغا
از ظلم و جور اعدا
یا فاطمه یا زهرا۲

در پشت در فدایی(گردیده نور عینش)۲
زین داغ و این مصیبت(خون شد دل حسینش)۲
مدینه گشته غوغا
از ظلم و جور اعدا
یا فاطمه یا زهرا۲

(سبک: ای باغبان برایت گل با گلاب آوردم)

رضا یعقوبیان


117
شعر بعدی