دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

بر همه حبل المتینی گل مولایی

شعر مداحی نوحه حضرت ام البنین (س) - بر همه حبل المتینی گل مولایی - شعر به سبک سنتی

بر همه حبل المتینی گل مولایی۲
فاطمه ام بنینی گل مولایی۲

بعد زهرا به علی یار وفادار تویی
بر عزیزان علی مونس و غمخوار تویی
شیرزن مادر عباس علمدار تویی
با ولایت همنشینی گل مولایی
فاطمه ام بنینی گل مولایی

با فداکاری و ایثار تو قدر تو رفیع
روز محشر تویی چون فاطمه بر شیعه شفیع
زینت شهر مدینه مرقد تو به بقیع
بنده ی حی مبینی گل مولایی
فاطمه ام بنینی گل مولایی

تار و پود تو شد از نور ولا آکنده
جود و ایثار و وفاداری ز تو شرمنده
از تو با چار شهید تو شده دین زنده
شیرزن حامی دینی گل مولایی
فاطمه ام بنینی گل مولایی

بعد زهرا و علی عطر و بویت زهرایی است
با علی شیر خدا گفت و گویت زهرایی است
همدم زینبی و خلق و خویت زهرایی است
بر علی یار و معینی گل مولایی
فاطمه ام بنینی گل مولایی

از مزار تو وزد بر دل و جان عطر یاس
پسر ارشد تو باب حوایج عباس
بر حسین ریخته ای اشک بصر چون الماس
بر حسینت دلغمینی گل مولایی
فاطمه ام بنینی گل مولایی

بر تو و چار گلت فخر نماید زینب
یاد عباس و حسینت شده ای جان بر لب
دل هر شیعه ز داغ تو بسوزد امشب
آیت حق الیقینی گل مولایی
فاطمه ام بنینی گل مولایی

داد عباس تو در راه برادر دستش
در ره دین خدا داد تمام هستش
همه خوبان جهان تا ابد پا بستش
نور حق ماه زمینی گل مولایی
فاطمه ام بنینی گل مولایی

درس ایثار تو از فاطمه آموخته ای
در دل از داغ حسین آتشی افروخته ای
تا دم آخر عمر بهر حسین سوخته ای
در وفا تو بهترینی گل مولایی
فاطمه ام بنینی گل مولایی

حاج رضا یعقوبیان


193
شعر بعدی