شعر مداحی روضه امام صادق (ع) بر دور کمر شال بهم ریخته دارد

بیانیه وبسایت بحارالاشعار در مورد انتشار کتاب بحارالاشعار
مجموعه: امام صادق (ع)
قالب شعر: روضه
بازدید: 176

بر دور کمر شال بهم ریخته دارد

بر دور کمر شال بهم ریخته دارد
اندام کهنسال بهم ریخته دارد

آتش نکشانید بر این خانه که این مرد
از فاطمیه حال بهم ریخته دارد

مانند علی رد طناب است به دستش
در بند، پر و بال بهم ریخته دارد

در پشت فرس از نفس افتاده، بمیرم
آخر قدِ چون دالِ بهم ریخته دارد

حالا سر پیری به روی خاک نشسته
پیراهن پامال بهم ریخته دارد

افتاده زمین پشت فرس، یاد رقیه
چشم تر و احوال بهم ریخته دارد

خون از کف پایش به زمین ریخت و فریاد
از آن همه خلخال بهم ریخته دارد

مثل همه ی عمر فقط گریه و زاری
بر روضه ی گودال بهم ریخته دارد

محمد جواد شیرازی

کلیه حقوق مادی و معنوی طبق قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران برای وبسایت (بحارالاشعار) محفوظ است

هرگونه سوء استفاده از نام بحارالاشعار و محصولات وبسایت شرعا حرام و قانونا مورد پیگرد قرار خواهد گرفت

© 2022-2023 beharalashar.ir All Rights Reserved.

فهرست