دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

برده ای از خانه ام با رفتنت لبخند را

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - برده ای از خانه ام با رفتنت لبخند را - اشعار مداحی دهه فاطمیه

برده ای از خانه ام با رفتنت لبخند را
خنده ها و گریه های آخرین فرزند را

ازسفرهای خطیر کوچه ها برگشته ای
ازکجا آورده ای این طرفه بازوبند را

داغ هجران تو بر من آنچنان سخت است که
برجگر باید بریزم بعدازاین اسپند را

تا توبودی یک نفر حرف دلم رامیشنید
بی توبایدبشنوم هرآنچه می گویند را

بند بند پیکرت لرزید وپهلویت شکست
در عوض از دست حیدر باز کردی بند را

شاعر: محمدعلی بقایی

317
شعر بعدی