دانلود برنامه بحارالاشعار

بردار تیغ حیدر و پا در رکاب کن

شعر مداحی مدح تخریب قبرستان بقیع - بردار تیغ حیدر و پا در رکاب کن

بردار تیغِ حیدر و پا در رکاب کن
ویرانه‌ی بقیع ببین و شتاب کن

تاوان جابِه‌جا شدنِ خشتی از بقیع،
سقف سقیفه را سَرِ دشمن خراب کن

قرآنِ روی نیزه بسوزان و بازگرد
تفسیر آیه‌ های «شدیدُ العِقاب» کن

بینِ مدینه راه بیانداز جویِ خون
رویِ زمین ز خونِ سقیفه خضاب کن

بعد از سلام محضر پیغمبر خدا،
رو در حریم و بارگَهِ آن جِناب کن

عُزّیٰ و لات را زِ دل خاك دَر بیار
بر شاخه های خشك اسیر طناب کن

از دومی بپرس چه شد بین کوچه‌ها
پیشِ نگاهِ خلق سوال و جواب کن

روزی هزار بار بمیران و زنده کن
روزی هزار مرتبه او را عذاب کن

بسپار دستِ قومِ عَجَم انتقام را
رویِ تمامِ کشورِ سلمان حساب کن

ما آن قبیله‌ ایم که «فیروز‌ زاده‌» ایم
یادی ز خنجرِ دو سر و آسیاب کن

با اهلِ این دیار بگو کار ، با شماست
هیزم بیاورید که امروز روزِ ماست!


محمدعلی انصاری

36
شعر بعدی