دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

برخاک با شکسته پری گریه میکنم

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - برخاک با شکسته پری گریه میکنم

برخاک با شکسته پری گریه میکنم
بر زخم مانده بر جگری گریه میکنم

با خاطرات کوچه ی باریک سالهاست
درتنگنای هر گذری،گریه میکنم

از لحظه ای که سینه ی تو پشت درشکست
تا میرسد صدای دری گریه میکنم

در روضه ای که میشنوم اسم میخ را
باضجه ی بلندتری گریه میکنم

من داغدار آتش وخاکسترم که با
تصویر چوب شعله وری گریه میکنم

دردهزارساله ی من درد بی کسی ست
غربت برایم ارثیه ای خانوادگی ست

چون شمع جانت آب شدن را چشیده ام
در شعله ها مذاب شدن را چشیده ام

عمریست مثل بازوی خیبر گشای شهر
محصور در طناب شدن را چشیده ام

روی تو را نمک نشناسان زمین زدند
منهم غم جواب شدن را چشیده ام

چون عمه زیر هجمی از آلام ودردها
گل بودن و گلاب شدن را چشیده ام

چون قلب بی قرار حسینت شکسته ام
مثل حسن عذاب شدن را چشیده ام

تا روی سینه ات اثر میخ باقی است
مظلومی ات به وسعت تاریخ باقی است

می آیم و زمین و زمان مات میشود
دامان کعبه عرصه ی میقات میشود

با دستهای عدل، برای ستمگران
دنیا بَدَل به دار مکافات میشود

نور هدایتی که بدستم سپرده اند
تکثیر در تمامی ذرّات میشود

وقتی سقیفه را بکشانم به محکمه
حقِّ گرفته از پدر اثبات میشود

باآتشی که سوخت در،خانه ی تورا
نمرود شهر سخت مجازات میشود

من میرسم به پیکر اسلام جان دهم
قبر تو را به آدم و عالم نشان دهم

عالیه رجبی

252
شعر بعدی