دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

برا بچه م بمیرم غرورش لطمه خورده

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب زمزمه - برا بچه م بمیرم غرورش لطمه خورده - اشعار مداحی دهه فاطمیه ، متن روضه کوچه حضرت زهرا

زمزمه حضرت زهرا (س) 623

برا بچه م بمیرم غرورش لطمه خورده
مادرش از یه نامرد تو کوچه صدمه خورده
وقتی قاتل می خندید حسن من می لرزید
کاشکی افتادنم رو توی کوچه نمی دید
نگاهش رو با حیرت به زخم صورتم دوخت
وقتی سوخت صورت من زندگی بچه مم سوخت
رفتم از هوش و طفلی منو به هوش میآورد
خون گوشواره ام داشت خونشو جوش میآورد
دست بلند کرد روی زن اونکه سنگینه دستاش
هنوزم مونده روی چادرم رد پاهاش


حسن کردی


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی