دانلود برنامه بحارالاشعار

برای اهل جهان آسمانِ تویی باقر

شعر مداحی میلاد امام باقر (ع) - برای اهل جهان آسمانِ تویی باقر

برای اهل جهان آسمانِ تویی باقر
کرانه‌های دل بی کرانِ تویی باقر
برای سینه خسته امانِ تویی باقر
برای خسته وامانده جانِ تویی باقر
هزار شُکر تمامِ جهانِ تویی باقر


توجلوه‌ کرده ای و سینه یامحمدگفت
دوبار دل به هوای شما محمدگفت
به یومن مقدم نورخدا محمدگفت
به گرده روی توباهرنوا محمدگفت
به دلبرم بنویسید جا ن تویی باقر


بساطِ عاشقی‌ام جوره جورگردیده
که سهمِ سفره‌ی ما نوره نورگردیده
زمین به یومن قدوم تو طورگردیده
به درگه توسلیمان چومور گردیده
تمامِ عمر فقط آب و نان تویی باقر


برای عرضِ ادب ،بازجان کنم قربان
برای پیش کشیِ آستان کنم قربان
به پای بوسی تو بی امان کنم قربان
به عشق روی توعُمر و زمان کنم قربان
که عشقِ در رگ و در استخوانِ تویی باقر


گداشدم که بگویم تویی توجودوکرم
نوشته اند خدایِ کَرَم تویی به حرم
برای ما که نوشتند تویی توبال وپرم
تویی به عالم گیتی همیشه تاج سرم
هزار شُکر که رزقِ دُکان تویی باقر


گرت به شانه دمی گیسویت رها بشود
عجیب نیست اگر قبله ام شمابشود
جمال ا طهره تو قبله‌ی دعا بشود
که نام اطهره توذکر سجده ها بشود
میان شهرنبی هم اذان تویی باقر


تمام تکیه‌گَهِ خانه‌ها پدر بوده
پدر ولی همه ی کاره‌اش پسر بوده
پسر برای پدر پاره‌ی جگر بوده
پسر که هست گدا هم که پشت در بوده
بزرگ خانه‌ی ملک زمان تویی باقر


نوشته برسره قلب من از قدیم:باقر
که با تو جلوه کند جلوه‌ای عظیم:باقر
عصا بدست رسد پیشِ تو کلیم :باقر
کلیم تا که بگوید تویی کریم باقر
چه غم از این همه غم،مهربان تویی باقر

آرمین غلامی
مجنون ڪرمانشاهی

174
شعر بعدی