دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

بدون ماه قدم می زنم سحرها را

شعر مداحی روضه حضرت ام البنین (س) - بدون ماه قدم می زنم سحرها را

بدون ماه قدم می زنم سحرها را
گرفته اند از این آسمان قمرها را

چقدر خاک سرش ریخته است معلوم است
رسانده است به خانم کسی خبرها را

نگاه کن سر پیری چه بی عصا مانده
گرفته اند از این پیر زن پسرها را

چه مشکل است که از چار تا پسرهایش
بیاورند برایش فقط سپرها را

نشسته است سر راه، روضه می خواند
که در بیاورد آه ...آه رهگذرها را

ندیده است اگر چه، ولی خبر دارد
سر عمود عوض کرده شکل سرها را

کنار آب دو تا دست بر روی یک دست
رسانده است به ما خانم این خبرها را

بشیر آمد و گفتی که از حسین بگو
ز عون دم زد و گفتی که از حسین بگو

علی اکبر لطیفیان

359
شعر بعدی