دانلود برنامه بحارالاشعار

بخوان به نام خدا خالقی که رحمان است

شعر مداحی مدح عید مبعث - بخوان به نام خدا خالقی که رحمان است

بخوان به نام خدا؛ خالقی که رحمان است
که خشکسالِ زمین؛ بی قرارِ باران است

بخوان به نام خدا این شروعِ شیدایی ست
و عمرِ جهل از امروز رو به پایان است

صدای دخترِ زنده به گور از هر سو
به گوش می رسد، این اوجِ جهل انسان است

از این به بعد سیاه و سفید بی معنیست
بگو که نزدِ خدا شاه و بَرده یکسان است

دوباره باز شده راه آسمان به زمین
از این به بعد بهشتی شدن چه آسان است

دگر نیاز به طور و عصایِ موسی نیست
بخوان که معجزه ات آیه های قرآن است

بخوان و دستِ خدا را به دستِ خلق بده
و حیدر است که دستِ خدای سبحان است

بگو محبتِ او اصل و فرعِ دینِ خداست
بگو ولایتِ حیدر تمامِ ایمان است

بخوان به نام خدایت که صبح نزدیک است
بخوان که این شبِ آشفته رو به سامان است

محمد صادق ابراهیمی

41
شعر بعدی