دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

بتاب ای ماه امشب برمدینه

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - بتاب ای ماه امشب برمدینه - اشعار مداحی دهه فاطمیه

بتاب ای ماه امشب برمدینه
علی دارد زغم آتش به سینه
بتاب ای ماه حیدررفته ازهوش
چراغ عمر زهراگشته خاموش
بتاب ای ماه حیدرجان به لب شد
که دیگر روزگارش همچوشب شد
دل شب غسل زهرا داغ جانکاه
علی جای نفس هی می کشد آه
یتیمانش بدور نعش مادر
از این غم می زنند برسینه وسر
کسی حال علی را که نداند
زمَشک دیده امشب خون چکاند
غم عالم به قلبش گشته چیره
به نعش یار خود گردیده خیره
دگر زانوی حیدر ناتوان شد
اسیر داغ جانسوزو گران شد
چه دشواراست براو داغ زهرا
که دیگر شد خزانی باغ زهرا
چه سازدحیدر ازاین غم خدایا
ندارد باور این ماتم خدایا
علی دیگر ندارد یاروغمخوار
بکوبدسر به تابوت وبه دیوار
جدا گردیده دو یار صمیمی
حسین می نالد از دردیتیمی
خدا رحمی کند بر نورعینش
چگرها سوزد ازاشک حسینش
اگر زینب از او مادر بخواهد
چگونه ازغم و دردش بکاهد
علی راکُشت زاری های کلثوم
وبغض وبی قراری های کلثوم
حسن جانش نهاده سربه دیوار
بدور ازچشم بابا می زند زار
الهی مادری اینسان نمیرد
الهی سینه ای آتش نگیرد
چه گویم من زتشییع جنازه
که درد وداغ حیدرگشته تازه
علی که از وجودش صبرمی رفت
به سرمی زد درون قبرمی رفت
سخن بابغض گفتا با مزارش
مده ای قبر زهرا را فشارش
که زهراظلم هادیده ز اغیار
مکن زهرای من را دیگر آزار
ببین ای قبر قرآن علی را
مده آزار تو جان علی را
بگو«مداح» بااین قلب سوزان
خداصبرت دهد مولاعلی جان

شعر:علی اکبراسفندیار«مداح»

287
شعر بعدی