دانلود برنامه بحارالاشعار

ببین چجور توکوچه ها دربدرم من

شعر مداحی زمزمه حضرت مسلم (ع) - ببین چجور توکوچه ها دربدرم من - شعر مداحی محرم 1401

ببین چجور...توکوچه ها دربدرم من
ببین چجور...بارغمت رومی خرم من
حبیبی یا حسین
ببین کسی...منو تو خونه راه نمی ده
یک نفرم... به مسلمت پناه نمی ده
حبیبی یاحسین

ببین،چقدر،حال دلم زاره/میاکوفه آقا
بخا،طرِ، کودک شیرخواره/میاکوفه آقا
حسین جان،حسین‌جان،حسین‌جان حسین،جان۲

سرم شکست،توکوچه با سنگ ملامت
سرم شکست،سرتو آقا به سلامت
حبیبی یاحسین
دعای من، با لب غرق خون همینه
که خواهرت،سرت رو رو نیزه نبینه

تن، من از‌،این غصه می لرزه/میاکوفه آقا
که سرتو، بیفته از نیزه/میاکوفه آقا

گریه‌ کنم...برا مصیبت عظیمت
بی حرمتی...میکنن اینجا به حریمت
حبیبی یاحسین
ای وای اگر...اهل حرم ببینن آزار
ای وای اگر...زینب بیاید سر بازار
حبیبی یاحسین
حرم رو در عذاب میبینم/میاکوفه آقا
تو مجلس شراب میبینم/ میاکوفه آقا


محمدعلی قاسمی خادم


286
شعر بعدی