دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

با چشم چون دریا دارم من این نجوا

شعر مداحی امام زمان (عج) - قالب زمینه - با چشم چون دریا دارم من این نجوا - اشعار مداحی دهه فاطمیه

زمینه امام زمان (عج) 262

با چشم چون دریا
دارم من این نجوا
العجل ای تنها
منتقم زهرا

العجل یا مهدی....

----

بنداول:
هستی بین ما،صاحب هیئتی
اما از چه رو ، غرق غربتی

ای یار همه، تنهایی چرا
درد بی کسیت ، نداره دوا

تو چشم و چراغ مایی
آقاجون بگو کجایی
امون از غم جدایی

کی روشن میشه دل
با نور ماه روت
جون میگیریم ما از
لحظه ای گفتگوت

بنددوم:

باز رو دوش تو، شال ماتمه
تو سینه ی تو، یه عالم غمه

درد این روزات،داغ مادره
داغ بستن ِ،دست حیدره

پیچیده ورای اون در
ناله ی غمگین مادر
شد یاس مدینه پرپر

خون از سینه ی او
در پشت در چکید
در هجده سالگی
شد مادر شهید

بندسوم:

در کوچه چهل
مرد بی حیا
کردند کوچه رو
چون کربوبلا

قنفذ تا رسید
پیوندی گسست
با بغض علی
بازویی شکست

غاصب ولای احمد
باظلم وجفای بی حد
بر مادر شیعه می زد

درکوچه دعای
مادر العجل بود
که دادش بگیری
در جمعه ی موعود
️علی مهدوی نسب(عبدالمحسن)


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی