دانلود برنامه بحارالاشعار

با پر و بال شکسته پر زدن مقدور نیست

شعر مداحی مناجات امام زمان (عج) - با پر و بال شکسته پر زدن مقدور نیست

با پر و بالِ شکسته پر زدن مقدور نیست
پایِ ما لنگ است، مقصد ناکجایی دور نیست

ظلمت از دیوارهای خبط می آید پدید
دل که شد دالان گمراهی خبر از نور نیست

سفره ی دجال ها هر روز رنگین تر شود
بین شهری که دم پیغمبرش مشهور نیست

«یا غیاث المستغیثین»های ما بی فایده است
تا زمانی که سخن ها با عمل ها جور نیست

قفل غیبت وا نمیگردد مگر با سوختن
مدعی بودن کلید غیبت مذکور نیست

باید از چشمان بسته گَرد عصیان را زُدود
خیمه ی دیدار جای چشم های کور نیست...


علی علی بیگی

441
شعر بعدی