دانلود برنامه بحارالاشعار

با هم و يكدل و با يك علم ان شاالله

شعر مداحی مدح تخریب قبرستان بقیع - با هم و يكدل و با يك علم ان شاالله

با هم و يكدل و با يك علم ان شاالله
مي رسانيم خبر را به هم ان شاالله

وقت آن است كه با ياري حق بردارد
هر كه اندازه ي خود يك قدم ان شاالله

نوبتي هم كه بود نوبت صحن حسن است
شيعه بايست بسازد حرم ان شاالله

اگر امروز همه فكر ضريحش باشيم
ميزند فرشچيان هم قلم ان شاالله

ميشود روزي ما سجده به ايوان حسن
وعده ي ما دم باب الكرم ان شاالله

پس قرار من و تو هشتم شوال حرم
برطرف ميشود اين درد و غم ان شاالله...

محسن صرامی

41
شعر بعدی