دانلود برنامه بحارالاشعار

با سری که خصم تو برد آمدم

شعر مداحی روضه اربعین حسینی (ع) - با سری که خصم تو برد آمدم - زبان حال حضرت زینب با امام حسین

با سری که خصم تو بُرد!آمدم
آینه رفتم ولی خُرد آمدم
خیز از جا یا اخا با روضه ی:
«یاس در ویرانه پژمرد» آمدم...

پیش چشمم صحنه ها تار است،آه
پیش داغت هر غمی هیچ است، وای
واقعا در بین خاک ای جان من:
جسم پاکت بوریا پیچ است؟وای

آمدم با کهنه پیراهن حسین
تا که آن بر خاک تو بیرق کنم
بین من با تو جدایی کافی است
آمدم سر را به تن ملحق کنم...

حاء و سین و یا و نون!شد خون چکان
غم از اول ریشه در اسمت دواند
تازیانه زد پس از تو بر تنم
آن که اسبش را روی جسمت دواند...

با لب تشنه تو را کشتند و آه
از همان روز است جانم بر لب است
با حساب اینچنینی یا اخا:
اربعینت! اربعین زینب است...

محمد حسین مهدی پناه

141
شعر بعدی