دانلود برنامه بحارالاشعار

باید که از زندان غم ها پر بگیرم

شعر مداحی روضه امام سجاد (ع) - باید که از زندان غم ها پر بگیرم

باید که از زندان غم ها پر بگیرم
یکبار دیگر روضه را از سر بگیرم

وقتی که گرفتارند خواهرها چگونه..
راه فراری از دل لشگر بگیرم؟؟

من که نخ عمامه ام حبل المتین است
سخت است از عمامه خاکستر بگیرم

از سهل، کهنه پارچه درخواست کردم
تا مرهمی بر زخم این پیکر بگیرم

اصلا تمام سعی من در راه اینست
گهواره را از حرمله دیگر بگیرم

حالا که ناموسم معذب در گذرهاست
هرچیز دارم میدهم معجر بگیرم

شلاق هی خورده به پهلویم چه بهتر
دراین میانه روضه مادر بگیرم

شرمنده از بابا شدم بیمار بودم
آخر نشد از قاتلش خنجر بگیرم

بین قنوتم آرزوی مرگ کردم
شاید که مرگ خویش را آخر بگیرم

حسین قربانچه
پوریا هاشمی

295
شعر بعدی