دانلود برنامه بحارالاشعار

بانگ واغربتا می رسد از سما‎

شعر مداحی نوحه امام هادی (ع) - بانگ واغربتا می رسد از سما‎ - شعر به سبک سنتی

بانگ واغربتا می رسد از سما‎
هادی اهل بیت کشته شد از جفا‎
آه و واویلتا ‎
سامره گشته است کربلای دگر‎
حسن عسکری از غمش نوحه گر‎
آه و واویلتا ‎
هر چه با او شد از ظلم آن بی حیا‎
ولی از کین نشد سرش از تن جدا‎
آه و واویلتا ‎
شکر حق خواهرش به اسارت نرفت‎
چادر دختر او به غارت نرفت‎
آه و واویلتا ‎

محمود اسدی شائق


87
شعر بعدی