دانلود برنامه بحارالاشعار

بانوی باکرامت شفیعه‌ قیامت

شعر مداحی شور حضرت معصومه (س) - بانوی باکرامت شفیعه‌ قیامت

بانوی‌باکرامت شفیعه‌ی قیامت
مُعادله بهشته توو حرمت زیارت

بُریدم از همه عالم رو آوردم به این در
((سَلامُ‌اَلله‌عَلَیکِ‌‌یا بِنت‌َمُوسی‌َبن‌ِجَعفَر))
بی‌بی‌جان
مریم‌قبیله‌ای/تالی‌عقیله‌ای/بانوی‌جلیله‌ای
یامعصومه
عالمه؛محدّثه/تُربتِت‌مُقدّسه/لطف‌توبرام‌بسه
یامعصومه
((کریمه‌ی‌آل‌علی‌یامعصومه))
..........

اطراف حائر تو میگرده زائر تو
۱۴معصوم‌میان‌قم فقط‌ به‌خاطر تو

توو صحن‌ِتو میاد‌ صُوتِ خوشِ‌ساقیِ‌کوثر
((سَلامُ‌اَلله‌عَلَیکِ‌‌یا بِنت‌َمُوسی‌َبن‌ِجَعفَر))
بی‌بی‌جان
حضرت‌ِمُطهّره/عُلیا مُخدّره/ای‌پناه‌آخره-
-درماندگان
بیکرانِ‌عصمتی/صاحب‌ولایتی/به‌تومیگه‌عَمَّتی
-صاحب‌زمان
((کریمه‌ی‌آل‌علی‌یامعصومه))
...........

قم‌باتوشد بی‌بی‌جون مأوای‌فاطمیّون
همجواریت‌براماست برکاتش فراوون

برامون مادری کردی مثل زهرای اطهر
((سَلامُ‌اَلله‌عَلَیکِ‌‌یا بِنت‌َمُوسی‌َبن‌ِجَعفَر))
بی‌بی‌جان

ای‌ولی‌نعمت‌ما/زینب‌امام‌رضا/بانی‌کرببلا
برا مایی
میدونن‌که‌زائرات/صحن‌ایوان‌طلات
داره‌مثل‌عتبات/چه‌ صفایی

((کریمه‌ی‌آل‌علی‌یامعصومه))


محمد قاسمی


210
شعر بعدی