دانلود برنامه بحارالاشعار

بانوی آفتابی قم برشما سلام

شعر مداحی مدح حضرت معصومه (س) - بانوی آفتابی قم برشما سلام

بانوی آفتابی قم برشما سلام
برمحضرمقدسه ات ازخدا سلام

تو واجب السلامی وهرکس محب توست
واجب بود کند به حضور شما سلام

ای مظهر شرافت و ایمان تو را درود
ای اسوه ی عفاف و کمال وحیا سلام

نازم به قدر و منزلتت کز ازل تو را
آید نه از ملائکه کز اولیا سلام

چون چشم مهر و ماه فتد برحریم تان
خورشید و مه کنند به تو از سما سلام

اجر زیارت تو بهشت است پس رواست
زائر درود آرد و گوید تو را سلام

وقتی در بهشت ز قم باز می شود
باید به محضر تو کند ماسوا سلام

گویی جواب زائر خود را در این مقام
هر زائری که کرد به تو بی ریا سلام

ای کاش روز حشر «وفایی»حضورتان
گوید که ای شفیعه ی روز جزا سلام


سید هاشم وفایی

70
شعر بعدی