دانلود برنامه بحارالاشعار

باغ نبی گل وا شده است

شعر مداحی سرود امام جواد (ع) - باغ نبی گل وا شده است - متن شعر ترکی

(شعر فارسی و ترکی)
(سبک : یک نفس ای پیک سحری در مایه دشتی )

باغ نبی گُل وا شده است
چونکه رضا بابا شده است
گل پسر شمس و شموس آمده امشب
خنده به لبهای رضا آمده امشب
دل مَست جواد است
سرمست جواد است
عاشق دربست گُل ابن الرضا هست(۲)


سر زده امشب نور جلی
ابن الرضا از نسل علی
چشم رضا از همه سو سوی تو باشد
شاه نجف شیفته روی تو باشد
دل مست تو باشد
سر مست تو باشد
روشنی چشم همه لطف تو باشد (۲)


شادی زهرا آمده است
قبله دلها آمده است
برپا شده از شوق و شعف محشر دیگر
بر آل نبی داده خدا حیدر دیگر
این گوهر زهرا ست
این دلبر مولاست
میلاد جواد است گشودن در دیگر


ضامن آهو را پسر است
موسی جعفر را ثمر است
شب شب عید است و همه گُل بفشانید
عیدی خود زه دست زهرا بستانید
ای: عاشق مولا
دلبسته ی طاها
خود را به در بیت امامت برسانید


مژده دهد پیک سحری
آمده بر زهرا ثمری
نجل علی دست گل فاطمه آمد
حجت حق باب مراد همه آمد
دل گشته غزل خوان
لب ها همه خندان
روشنی چشم رضا و علی آمد(۲)

هر چه دارم نذرت می کنم
تو حرمت یک شب بخونم
آرزومه اونجا بمیرم من اقا جون
نگام کنی من جون بدم راحت و آسون
من نوکرت هستم
گر چه پَست پَستم
عنایتی بکن اقا نوکر ت هستم (۲)

سرخوش مَست از نام تُوام
عاشیق ام و شِیدای تُوام
مَست اولارام نام جوادی ایشیدنده
عشق ایدرم صحن و سراسینی گورنده
گُل ؛ آدی محمد
ای ؛وارث احمد
ای پسر شاه خراسان گُل سرمد (۲)


دیلده آدون من مشق ایدرم
آدیوی گورسم عشق ایدرم
دلده آدون ذکر ایدرم شام سحر من
باخ بو جَمعه جان رضا ایله نظر سن
سن فخر نبی سن
دلبند علی سن
نو گُل گُلزار علی جان رضا سن (۲)


عالمه گلدین ماه رجب
فخر عجم سن ماه عرب
دردلره درمان ایلین ابن الرضادی
شیعیه احسان ایلین ابن الرضادی
ای قبله حاجت
ای کان کرامت
شیعه لره باخ اقا جان ایله عنایت (۲)


️ شاعر علیرضا علوی زنجانی ️

278
شعر بعدی