دانلود برنامه بحارالاشعار

باشیمدا وار منیم چوخدان هوای حضرت باقر

شعر مداحی مدح امام باقر (ع) - باشیمدا وار منیم چوخدان هوای حضرت باقر - متن شعر ترکی

باشیمدا وار منیم چوخدان هوای حضرت باقر
اورکدن تاب آلور شوق لقای حضرت باقر

یتوبدور جان دوداقه کیمسه بولمور دردیمی ،گویا
علاج ایتمز مگر اینکه ، دوای حضرت باقر

دوتوب آوازه علمی جهان هستینی یکسر
طنین انداز اولوبدور چون صدای حضرت باقر

دئیوب پیغمبر اکرم گورنده باقری ، جابر
یتور مندن تهیت سن برای حضرت باقر

مسلمان اولدی راهب، گورجگین تا نور رخسارین
منور اولدی قلبی از ولای حضرت باقر

قیامتده نجات ار ائیستیسن نار جهنمدن
جهاندان اوز الون غیر از لوای حضرت باقر

جلال و شان و قدرین اول امامین بولمیوب غیر از
اون اوچ معصومیلن بیرده خدای حضرت باقر

محمدرضا‌صادقی‌شیدا

98
شعر بعدی