دانلود برنامه بحارالاشعار

باز پیچیده به هرسو های وهوی کربلا

شعر مداحی روضه امام حسین (ع) - باز پیچیده به هرسو های وهوی کربلا - مداحی ورود کاروان امام حسین به کربلا ، شعر مداحی محرم 1401

باز پیچیده به هرسو های وهوی کربلا
قدسیان دارند برلب گفتگوی کربلا

صحبت ازایثار وجانبازی مردان خداست
پرشده گوش زمان از های وهوی کربلا

خیمه زد عشق وشرف دراین زمین تا دین حق
آبرو پیدا کند ازآبروی کربلا

گرحکایت می کند ازغم نوای نی، بدان
نی گرفته نغمه ی غم ازگلوی کربلا

بیت معمور خدا گرروبروی کعبه است
کعبه ی دل ها بود در روبروی کربلا

فرشیان رانیست تنها شوق طوف آن حرم
عرشیان دارند دردل آرزوی کربلا

تشنه جان دادند گل های نبوت تا شود
نخل دین سیراب ازجام وسبوی کربلا

تا قیامت ازغم وداغ جهان سوز حسین
می کند هرروز زهرا رو به سوی کربلا

زمزمه کن ای «وفایی» بادل خود روزوشب
سرگذاری تاشبی برخاک کوی کربلا

برمشامم میرسد هرلحظه بوی کربلا
بردلم ترسم بماند آرزوی کربلا

سید هاشم وفایی

609
شعر بعدی