دانلود برنامه بحارالاشعار

بازم امشب امشب مثل کبوتر

شعر مداحی سرود امام عسکری (ع) - بازم امشب امشب مثل کبوتر

بازم امشب امشب مثل کبوتر
دل عاشق. عاشق هی میزنه پر

روی بام هادی مینشینه امشب
میگه اومداومد سید و سرور

گل زهرا اومد / امیره دلها اومد
نوگل باغ عشق / امشب بدنیا اومد

آقا یا عسکری / یا حسن عسکری


گل مولا مولا امشب شده وا
گل هادی هادی گردیده پیدا

شما امشب امشب شادی نمائید
که سامرّا امشب داره تماشا

گل در اومد امشب / سنبل در اومد امشب
تو خونهٔ هادی / گل پسر اومد امشب

آقا یا عسکری / یا حسن عسکری

بیا غم را غم را از دل تو دور کن
بپاش نقل شادی بر پا سرو کن

به یمن این میلاد بکن تو شادی
بیا چشم چشم حسود رو کور کن

دلا شیدا شده / که گلی وا شده
جانا تکبیر بگو / که هادی بابا شده
آقا یا عسکری / یا حسن عسکری


گل زهرا زهرا داره تماشا
عیان هست دیگر نداره حاشا
(صفا ) امشب باز هم غزل میخونه
آخه هادی هادی گردیده بابا

ماه زیبا اومد / سرو دل آرا اومد
جار بزن جار بزن / لالهٔ زهرا اومد

آقا یا عسکری / یا حسن عسکری


348
شعر بعدی