دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

بازاعجازآفرین درخلقتش اعجازکرد

شعر مداحی میلاد حضرت زینب (س) - بازاعجازآفرین درخلقتش اعجازکرد

بازاعجازآفرین درخلقتش اعجازکرد
برهمه خلق جهان ازخلقت خود نازکرد

بانسیم مهرخود،درگلشن پُرنور وحی
غنچه ای بارنگ وبوی یاس عصمت بازکرد

زینت دامان زهرا کردتااین غنچه را
باغ هستی را ازاو،آئینه دار رازکرد

چشم زینب رابه چشمان حسین خودگشود
هردو رابا یک تبسّم مظهر اعجاز کرد

در بهشت سبز عصمت ،پیش چشم باغبان
زندگانی را کنار لاله ها آغازکرد

نورمی بارد ، زبس ازآفتاب نام او
نام اورا جبرئیل ازآسمان آوازکرد

ازهمان روزنخستین این همای صبروحلم
تا افق های بلند بندگی پروازکرد

مکتب تقواوعصمت، این بلورنوررا
درحضورنورمُطلق، بنده ای ممتازکرد

دردل دریائیش غم قطره قطره جمع شد
چشم اورا چون صدف پیوسته گوهرسازکرد

درسرشت غرق نورش دردوغم گرریشه کرد
دردخودرا باخدای خویشتن ابرازکرد

بعد عاشورا همین بانودرآفاق جهان
نغمۀ سرخ حسینی راطنین اندازکرد

شکرلله بانسیم رحمت خود،کردگار
درمدیح او«وفایی»راسخن پردازکرد


سید هاشم وفایی

275
شعر بعدی