دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

بار دیگر عاشقان فصل شکوفایی شده

شعر مداحی امام صادق (ع) - قالب سرود - بار دیگر عاشقان فصل شکوفایی شده

سرود امام صادق (ع) 176

بار دیگر عاشقان فصل شکوفایی شده
در مدینه بار دیگر شور و غوغایی شده
آمده نور امید حضرت صادق رسید
حضرت صادق مدد(۲)

خانه ی باقر امام پنجمین گلشن شده
پچشم باقر از قدوم صادقش روشن شده
سر زده نور جلی صادق از نسل علی
حضرت صادق مدد

می کند باقر نگه بر آن رخ نیکوی او
ام فروه مادرش بوسه زند بر روی او
نورحی داوراست ششمین روشنگراست
حضرت صادق مدد

عالمی روشن شده امشب از آن نور جلی
آمده صادق گلی از گلشن آل علی
او بودحامی دین مقتدای مسلمین
حضرت صادق مدد

ششمین روشنگر و شمس حقایق آمده
نور چشم باقر، آن قرآن ناطق آمده
سرزده قرص قمر درجهان وقت سحر
حضرت صادق مدد

عالم علم نبی اکرم آمد در جهان
خانه ی باقر شده از مقدمش دارالامان
ماه رخشان سرزده روح ریحان آمده
حضرت صادق مدد

ای که باشد در دو عالم قدر تو مولا رفیع
آرزوی من بود دیدار کویت در بقیع
تا که ازاحسان تو من شوم مهمان تو
حضرت صادق مدد

ای که هستی در دوعالم یابن زهرا هست من
آمدم تا از کراماتت بگیری دست من
در شب میلادتو گشته ام دلشاد تو
حضرت صادق مدد

عالم علم نبی هستی،امام لایقی
رهنما و مقتدای مازلطف خالقی
گرچه من ناقابلم بردر تو سائلم
حضرت صادق مدد

ای که هستی رهنما و مرشد اهل یقین
شیعیان مرتضی را تو شدی حبل المتین
مهرو حبت ارمغان لطف وجودت بیکران
حضرت صادق مدد

رضا یعقوبیان


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی