دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

بار دیگر خدا کرده لطف و عطا

شعر مداحی آغاز امامت امام زمان (عج) - قالب سرود - بار دیگر خدا کرده لطف و عطا

سرود آغاز امامت امام زمان (عج) 226

بار دیگر خدا کرده لطف و عطا
مهدی فاطمه شده مولا
مهی گشته عیان شادمان در جنان
شده از مقدمش دل زهرا
گشته مولا مهدی فاطمه
آنکه باشد نورچشم همه
مهدی مهدی یابن زهرا مدد(۲)

جشن شادی بپا شده در هرکجا
رهبر و مقتدا شده مهدی
عالمی را حبیب درد ما را طبیب
یاور هر غریب شده مهدی
گشته مولا مهدی فاطمه
آنکه باشد نور چشم همه
مهدی مهدی یابن زهرا مدد

از کرامات حق زین گل مه جبین
همچو خلد برین سامرا شد
شد امام همه یوسف فاطمه
همه جای زمین با صفا شد
گشته مولا مهدی فاطمه
آنکه باشد نورچشم همه
مهدی مهدی یابن زهرا مدد

پسر عسکری گل پیغمبری
همه خلق جهان محو رویت
آخرین رهبری هدیه ی داوری
همچوزهرا بود خلق و خویت
گشته مولا مهدی فاطمه
آنکه باشد نورچشم همه
مهدی مهدی یابن زهرا مدد

همچو جدت حسن تو به هر انجمن
در کرامت آقا بی نظیری
لطف تو بیکران بر همه شیعیان
همچو حیدر آقا تو امیری
گشته مولا مهدی فاطمه
آنکه باشد نورچشم همه
مهدی مهدی یابن زهرا مدد

امشب از لطف حق ای گل فاطمه
آمده بر درت بی پناهی
به حق مادرت بر گدای درت
از کرامت آقا کن نگاهی
گشته مولا مهدی فاطمه
آنکه باشد نورچشم همه
مهدی مهدی یابن زهرا مدد

رضا یعقوبیان


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی