بابا بابا صدای ناله ات اومد و دلم ریخت

شعر مداحی حضرت علی اکبر (ع) | قالب زمزمه | بابا بابا صدای ناله ات اومد و دلم ریخت
متن شعر
حضرت علی اکبر (ع) زمزمه 497

به سبک
(عموجونم موندی تک و تنها میون لشگر)

بابا بابا
صدای ناله ات اومد و دلم ریخت
توی دلم بابا یه دنیا غم ریخت
حال و هوای خیمه ها به هم ریخت

ارباَ اربا
تو رو توو کل کربلا می بینم
زلف تو رو تو خون رها می بینم
تن تو رو جدا جدا می بینم

چه وضعیه/خیلی به هم ریخته تنت
خودم دیدم/چقدر با نیزه زدنت

.....

پاشو ببین
یه پیرمرد بالا سرت نشسته
داغ غمت پشت منو شکسته
بغض غمت راه گلومو بسته

پاشو ببین
صدای گریه هام بلنده بابا
لشکر داره به من میخنده بابا
بعد تو دل به کی ببنده بابا

پاشو ببین/کف می زنن دور و برم
پاشو ببین/شکسته بابا کمرم

.....

ای وای ای وای
کی جسمتو به خاک و خون کشونده
یه جای سالم تو تنت نمونده
وضع تن تو دلمو سوزونده

ای وای ای وای
کنار پیکرت رو خاک می شینم
تن تو رو روی عبا می چینم
عمه رو بالای سرت می بینم

پاشو بابا/آبروی منو بخر
عمه رو از/بین نامحرما ببر

وحید محمدی