دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

ای گل گلزار عصمت نور چشم مصطفایی

شعر مداحی حضرت زهرا (س) - قالب زمینه - ای گل گلزار عصمت نور چشم مصطفایی - اشعار مداحی دهه فاطمیه

زمینه حضرت زهرا (س) 154

ای گل گلزار عصمت نور چشم مصطفایی
مادر خون خدا و همسر شیر خدایی
دختر پیغمبری تو،نور چشم حیدری تو
همچو حیدر همچو طاها،در کرامت محشری تو
فاطمه جان فاطمه جان۴

دشمنانش بعد احمد آمدند بر درب خانه
آتش کینه زدند بر در خانه وحشیانه
فاطمه از ظلم و بیداد،از ستم پشت در افتاد
رو به روی دشمن دین،فاطمه چون کوه استاد
فاطمه جان فاطمه جان۴

پیش دیدگان حیدر دشمنانش وحشیانه
بر تن و دستان و بازویش زدند با تازیانه
هرچه شد زان بی حیا شد،غنچه از شاخه جدا شد
پشت در با ضرب دشمن،جان فرزندش فدا شد
فاطمه جان فاطمه جان۴

زین همه ظلم و شقاوت جان حیدر بر لب آمد
در میان آن کشاکش دختر او زینب آمد
پیش چشم همسر خود،صورتش گردیده نیلی
روی چون خورشید زهرا،شد کبود از ضرب سیلی
فاطمه جان فاطمه جان۴

رضا یعقوبیان


شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی