دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

ای گل گلزار عصمت فاطمه

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - ای گل گلزار عصمت فاطمه - اشعار مداحی دهه فاطمیه ، شعر روضه آتش زدن درب خانه حضرت زهرا

ای گل گلزار عصمت فاطمه
بانوی با جاه و حشمت فاطمه

دختر پیغمبر و هست علی
کوه غیرت جان عترت فاطمه

حامی دین و ولایت هستی و
روح ایثار و شهامت فاطمه

گفته وصفت را به قرآن ذات حق
من کجا مدح و ثنایت فاطمه

ما همه ریزه خورخوان توایم
ای سراپا جود و رحمت فاطمه

ای امید اهل عالم تا به حشر
شیعه دارد از تو عزت فاطمه

باشد ای محبوبه ی حی مبین
مهر تو در سینه نعمت فاطمه

ای کرم داران عالم عبد تو
بر همه داری کرامت فاطمه

همچو احمد چون علی مرتضی
در کرم هستی قیامت فاطمه

روز محشر وقت میزان و صراط
می کنی از ما شفاعت فاطمه

حق نهاده از کرامت در دلم
مهرت از روز ولادت فاطمه

دارم از لطف خدای مهربان
بر تو و حیدر ارادت فاطمه

شکرلله از کرامات خدا
شاملم لطف و عطایت فاطمه

یک نگاه تو غم از عالم برد
کن نظر بر این گدایت فاطمه

هستم ای دردانه ی ختم رسل
مستمند یک دعایت فاطمه

سائل کوی توام از کودکی
کن نگاهی بر گدایت فاطمه

روز و شب یاد تو و غم های تو
دل شده بزم عزایت فاطمه

از مدینه کوچه‌های غربتش
می‌رسد بر جان صدایت فاطمه

در ره دین خدا استاده ای
کوه صبر و استقامت فاطمه

ای شهیده، در تمام عمر خود
بوده ای یار امامت فاطمه

قامتت خم شد ز بعد مصطفی
بس کشیدی رنج و محنت فاطمه

زد شرر دشمن ز کین برخانه ات
دختر ختم رسالت فاطمه

از ستم‌های سقیفه مسلکان
گشته ای بشکسته قامت فاطمه

دشمن دین پیش چشمان علی
بر تو بنموده جسارت فاطمه

پشت در همراه محسن گشته ای
کشته ی ظلم و عداوت فاطمه

چه کشیدی پشت در ناله زدی
جان من گردد فدایت فاطمه

فضه را در پشت در کردی صدا
جان فدای ناله هایت فاطمه

گشته ای جانان حیدر پشت در
کشته ی راه ولایت فاطمه

قهرمان بدر و خیبر مرتضی
می‌ کشید از تو خجالت فاطمه

چون که جان دادی تو در راه خدا
شد رضای حق رضایت فاطمه

داغ تو آتش زده بر جان من
سوخت قلبم زین رثایت فاطمه

من (رضا) هستم به یاد غربتت
روز و شب گریم برایت فاطمه

رضا یعقوبیان

185
شعر بعدی