دانلود برنامه دفتر محرم
دانلود برنامه بحارالاشعار
برنامه دفتر ماه صفر | اشعار مداحی اربعین

ای که عقیله بنی هاشمی

شعر مداحی حضرت زینب (س) - قالب مدح - ای که عقیله بنی هاشمی

مدح حضرت زینب (س) 359

ای که عقیله ی بنی هاشمی
فخر قبیله ی بنی هاشمی

فهیمه وعالمه ی اطهری
ادامه ی فاطمه ی اطهری

توکعبه ای وحجب وشرم وعفاف
کند همه عمربه دورت طواف

سپهر صبرو عشق را کوکبی
جلوه ی ایمانی وزین ابی

به عشق فریادرسی جزتونیست
تالی فاطمه کسی جزتونیست

هیبت مرتضاست درعزم تو
خطبه ی توبود همان رزم تو

زینت گلخانه ی مولاشدی
هم نفس حسین زهرا شدی

تویی مباهات بنی فاطمه
عمه ی سادات بنی فاطمه

عرش مقامی وفلک منصبی
بشیر کربلائیان زینبی

ای که به چشم حسنی نورعین
آینه ی تمام قدحسین

پنجه ی توحید به شور جهاد
تا علم صبربه دست تو داد

شور تو دم زعشق محبوب زد
صبردلت طعنه به ایوب زد

کویر ازاشک غمت باغ شد
لاله ز داغ دل تو داغ شد

چون تو کسی گلشن پرپر نداشت
این همه لاله های بی سر نداشت

گرچه زتاب غصه تب داشتی
شکرخداوند به لب داشتی

عدو زضعف تو نشانی ندید
لحظه ای ازتو ناتوانی ندید

کاخ ستم را که نگون ساختی
چنان علی به ظالمان تاختی

صحیفه عشق و وفاجزتونیست
شیرزن کرب وبلا جز تو نیست

ای که جهان غرق تحیات توست
چشم «وفایی» به کرامات توست

سید هاشم وفایی

شعر بعدی
کانال شعر و سبک مداحی