دانلود برنامه بحارالاشعار
دفترمن

ای که از عشق کنون آینه در بر داری

شعر مداحی مناجات حضرت زهرا (س) - ای که از عشق کنون آینه در بر داری

ای که از عشق کنون آینه در بر داری
روبرو چشمه ای از جاریِ کوثر داری

تو نفس می زنی از عشق - وَ خوبان جهان
هرچه دارند در این عرصه تو بهتر داری

یک سبد مِهر پر از عطر شقایق با توست
تا زمانی که به دل مِهر پیمبر داری

تیرگی در نظرت هیچ نخواهد بودن
دل روشن اگر از گلشن حیدر داری

می رساند به سماوات نفس هایت را
آنچه از عشق علی گفته و باور داری

فاطمه مادر شیعه است ، بیا ای دل من
فخر کن فخر که چون فاطمه مادر داری

عطر مهدی چکد از گوشه ی لب های تو نیز
چون که با نام گل اش لعل معطّر داری

باید از نور لبالب بشوی ای دیده
چارده تابش خورشید برابر داری

مهلتی داد اجل تا به ولایت برسی
عمر از کف مده تا فرصت دیگر داری

می روی خنده زنان جانب جنّات نعیم
با چنین حال صفا در صفِ محشر داری

بر سر منبر خون خواند حسین آیه ی عشق
باید آموخت از او شیوه ی منبر داری

وقتی از چشم تو ریزد قطرات شبنم
از کران تا به کران رویش اختر داری

"یاسر" از آل علی دور مشو ، زیرا تو
بر سر خویش ازین طایفه سرور داری
oo
محمود تاری "یاسر"

244
شعر بعدی