دانلود برنامه بحارالاشعار

ای چراغ خانه ام سو سو نزن

شعر مداحی روضه حضرت زهرا (س) - ای چراغ خانه ام سو سو نزن - اشعار مداحی دهه فاطمیه

ای چراغ خانه ام سو سو نزن
مرغ حقّم ناله ی کو کو نزن

حال که دستت شکسته لا اقل
چند روزی خانه را جارو نزن

ای جوان نیمه جان پیرم نکن
زیر چادر دست بر پهلو نزن

چند روزی هم اگر شد دست بر
زخم های گوشه ی ابرو نزن

یا دگر در پیش پایم پا نشو
یا دگر پیش علی زانو نزن

خواستی برخیزی از بستر بگو
یا که بر دیوار خانه رو نزن

ای همه دار و ندار بو تراب
ای چراغ خانه ام سو سو نزن

وحید محمدی

157
شعر بعدی