دانلود برنامه بحارالاشعار

ای چراغ بزم جان یا اباالحسن هادی

شعر مداحی روضه امام هادی (ع) - ای چراغ بزم جان یا اباالحسن هادی

ای چراغ بزم جان یا اباالحسن هادی
ای همیشه نور افشان یا اباالحسن هادی

ناصح و امین بودی مهر و ماه دین بودی
ای حقیقت ایمان یا اباالحسن هادی

مرتضای دیگر تو یادگار کوثر تو
ای تمامی قرآن یا اباالحسن هادی

عالم و هدایتگر نور نسل پیغمبر
ای تجلی احسان یا اباالحسن هادی

صبح صادقی آری چون شقایقی آری
عطر گلشن سبحان یا اباالحسن هادی

ای نسیم هر باران ای شمیم هر بستان
ای تو عطر بی پایان یا اباالحسن هادی

چون علی ، علی هستی نور منجلی هستی
تو سپیدی و تابان یا اباالحسن هادی

بر علی تو فرزندی حجت خداوندی
ای مرا سر و سامان یا اباالحسن هادی

دیده ای بسی آزار از عدوی بد رفتار
بوده ای تو در بُحران یا اباالحسن هادی

هم تو خسته دل بودی هم شکسته دل بودی
از ستمگر دوران یا اباالحسن هادی

زهر کین تو را سوزد قلبت از جفا سوزد
ای تو مشعل سوزان یا اباالحسن هادی

شمع چشم تو خاموش آسمان ز غم مدهوش
خانه ات شده ویران یا اباالحسن هادی

قلب لاله ها خون شد سرخ روی گردون شد
«یاسر» از غمت گریان یا اباالحسن هادی
**
محمود تاری «یاسر»

47
شعر بعدی