دانلود برنامه بحارالاشعار

ای هم سفر که با سر پاکت سفر کنم

شعر مداحی روضه حضرت زینب (س) - ای هم سفر که با سر پاکت سفر کنم - شعر اسارت اهل بیت ، زبان حال حضرت زینب با امام حسین

ای هم سفر! که با سر پاکت سفر کنم
خون گریم و بر این سر خونین، نظر کنم

قرآن ناطقم! به سرم سایه کرده ای
تا در پناه سایه ی قرآن سفر کنم

خواهم سرت ز نیزه بگیرم، به بر نهم
لیک از دراز دستی دشمن، حذر کنم

شب تیره است و راه مخوف، ای هلال من!
با نور روی تو، شب خود را سحر کنم

مبهوت، دخترت شده از دیدن سرت
گاهی نظر به دختر و گاهی به سر کنم

با من گر، ای حسین! نگویی سخن، مگو
چون صبر بیش تر ز غمِ بیش تر کنم

با دختر صغیره ی خود کن تکلمی
کز بهر آن سه ساله، گمان خطر کنم

رنگین شده است، موی تو از خون عارضت
من هم خضاب، موی خود از خون سر کنم

شعری به اشک و آه، «موید» سرود و من
امضا بر این مقاله ز خون جگر کنم

سید رضا موید

340
شعر بعدی