دانلود برنامه بحارالاشعار

ای نور چشم مصطفی فاطمه

شعر مداحی نوحه حضرت زهرا (س) - ای نور چشم مصطفی فاطمه - اشعار مداحی دهه فاطمیه ، شعر به سبک سنتی

ای نور چشم مصطفی فاطمه
جان علی مرتضی فاطمه
عبد خدا خیر النسا فاطمه
نور ایمان تویی
بر علی جان تویی
گلی ز گلشن ولایی
در دو جهان امید مایی
یا فاطمه یا فاطمه جان۲

گل علی نموده ای تو احسان
دوباره امشب بر تو گشته مهمان
درد مرا زهرا نما تو درمان
به اذن خدایی
به هر درد دوایی
ز جمع ما مادر سادات
روا نما جمله ی حاجات
یا فاطمه یا فاطمه جان۲

بعد از نبی از مرتضی گسستند
با یکدگر پیمان کینه بستند
پهلوی تو در پشت در شکستند
بانوی دلغمین
شدی نقش زمین
جان علی آمده بر لب
خون شد دل مظلومه زینب
یا فاطمه یا فاطمه جان۲

خون شد دلت از جور این زمانه
بعد از نبی آتش زدند به خانه
تو را زدند به ضرب تازیانه
دل تو خون نمود
صورتت شد کبود
ای وای از این ظلم و کینه
خون شد دل ماه مدینه
یا فاطمه یا فاطمه جان۲

قامت زینب زین ستم خمیده
صدای ناله ی تو را شنیده
رنگ از رخ حسین تو پریده
حسن جان بر لب است
خونجگر زینب است
غنچه گل از شاخه جدا شد
در پشت در محسن فدا شد
یا فاطمه یا فاطمه جان۲

(سبک: حاج اکبر ناظم )

رضا یعقوبیان


124
شعر بعدی