دانلود برنامه بحارالاشعار

ای نور دل پیغمبر ای دین خدا را یاور

شعر مداحی زمزمه امام رضا (ع) - ای نور دل پیغمبر ای دین خدا را یاور

ای نور دل پیغمبر
ای دین خدا را یاور
تو گل گلخانه ی آل عبا هستی
هشتمین نور خداوندی رضا هستی
علی بن موسی الرضا۲

ای عالم آل احمد
مهر تو ز حی سرمد
در دل شیعه بود مهر و ولای تو
هرچه دارد شیعه باشد از دعای تو
علی بن موسی الرضا۲

ای درد مرا تو درمان
بر تو همه عالم مهمان
تو به قلب شیعیانت نور امیدی
با ولایت در دل عالم درخشیدی
علی بن موسی الرضا۲

صحنین تو باشد جنت
ملجاء و پناه امت
شکر لله تو امام هشتمی مولی
حق کرم کرده پناه مردمی مولی
علی بن موسی الرضا۲

امشب به تو من مهمانم
شرمنده از این احسانم
بس که خوب و مهربانی ای گل زهرا
شیعه را آرام جانی ای گل زهرا
علی بن موسی الرضا۲

امشب ز غمت محزونم
از داغ شما دلخونم
در خراسان خون دل تو از ستم کردند
قسمتت از ظلم و کین رنج و الم کردند
علی بن موسی الرضا۲

تا زهر ستم را خوردی
ای گلبن دین پژمردی
قصر مأمون گشته مولی قتلگاه تو
جان من گردد فدای اشک و آه تو
علی بن موسی الرضا۲

از بس که رضا مظلومی
با دست ستم مسمومی
زهر اثر کرد گوشه ی حجره فتادی تو
همچو جدت سر به روی خاک نهادی تو
علی بن موسی الرضا۲

تو بی کس و یاری مولی
بی صبر و قراری مولی
گوشه ی حجره رضا چشم انتظاری تو
بهر دیدار جوادت بی قراری تو
علی بن موسی الرضا۲

در راه خدا جان دادی
جان در ره جانان دادی
ارث خود از مادر سادات ببردی تو
گوشه ی حجره رضاجان جان سپردی تو
علی بن موسی الرضا۲

با عطر تو و بوی تو
آمد پسرت سوی تو
شمع جانت یابن زهرا از چه خاموش است
میوه ی قلبت جواد تو سیه پوش است
علی بن موسی الرضا۲

جسم تو به دوش یاران
گردیده رضا گلباران
دیده ها در وقت تشییع تو گریان شد
جسم جدت پایمال سم اسبان شد
علی بن موسی الرضا۲

رضا یعقوبیان


402
شعر بعدی