دانلود برنامه بحارالاشعار

ای نام خوشت زمزمه هر دل خسته

شعر مداحی مناجات امام حسین (ع) - ای نام خوشت زمزمه هر دل خسته

ای نام خوشت زمزمه ی هر دل خسته
ما را به جنان می برد این نام خجسته

یک روز رسد این همه عاشق چو کبوتر
آیند به سوی حرمت دسته به دسته

مگذار که از بار فراقت شکند دل
زیرا ندهد برگ و بری نخل شکسته

دل سوی تو آید کرمی کن ز عنایت
تا آن که مواجه نشود با در بسته

بگذار که آید به تماشای تو چشمم
تا حلقه ی گیسوی تو از هم نگسسته

در کوی محبت دل «یاسر» - چه بگویم
مرغی ست که از دام نگاه تو نرسته
**
محمود تاری «یاسر»

297
شعر بعدی