دانلود برنامه بحارالاشعار

ای لیله الرغائب شب زنده دارها

شعر مداحی مناجات امام زمان (عج) - ای لیله الرغائب شب زنده دارها - متن شعر لیله الرغائب

ای لیله الرغائب شب زنده دارها
معشوق جاودانی چشم انتظارها

دنیابدون توبه جهنم بدل شده
ای جنت جمیل دل بی قرارها

هجران توخمیده کندکوه صبر را
زرد است بی رخت همه ی سبزه زارها

ای منتَظَربه منتظران وعده داده اند
تکیه زنی به کعبه شه شهریارها

گرتیغ ذوالفقارببیند به دست تو
حیدرکندبه هیبت تو افتخارها

شاخ گل پیمبروزهراوحیدری
ماییم درکنارتومانند خارها

دردفراق تونفسم رابریده است
بی توچه سخت میگذرد روزگارها

هرمرده زنده میشودازمقدم شما
وقتی گذرکنی زکنارمزارها

ازگردش دوچشم توپروردگارهم
تنظیم میکندهمه لیل ونهارها

آن ضربه ای که بررخ مادرنشسته است
گویی که صورتش شده چون لاله زارها

باپهلوی شکسته به کوچه زدشمنان
مهدی بیاببین که کتک خورده بارها

عجل علی ظهورک یاصاحب الزمان
آقابیا که باتوبیاید بهارها


ابوذر رئیس میرزایی(بهار)

259
شعر بعدی