دانلود برنامه بحارالاشعار

ای قبله گاه خورشید ای سرزمین غربت

شعر مداحی نوحه تخریب قبرستان بقیع - ای قبله گاه خورشید ای سرزمین غربت

ای قبله گاه خورشید
ای سرزمین غربت
خاک بهشت گرفت از
آن تربت تو قیمت

ای آسمان به پایت
افتاده بی نهایت
تا کی تو را ببینیم
هر روز در اسارت


آه ای بقیع


بند دوم

در سینه ات پر از غم
بغضه تو در گلویت
احداث یک حرم شد
یکی از آرزویت

فرقی ندارد اینجا
با دیگره حرم ها
با دیده عاشقانه
گر بنگری تو آنرا


آه ای بقیع


بند سوم

ای ظاهرت کویر و
ای باطنت گلستان
درون خود تو داری
شاهنشه کریمان

او که قوام عالم
بسته به یک نگاهش
او که تمام عالم
هستند در پناهش


آقام حسن

امیرحسین سلطانی


131
شعر بعدی