دانلود برنامه بحارالاشعار

ای سید جمع شهیدان

شعر مداحی نوحه حضرت حمزه (ع) - ای سید جمع شهیدان

ای سید جمع شهیدان
ای حامی ختم رسولان
ای رهرو آیین داور
مدافع دین پیمبر
حامی او همراه حیدر
شهید ظلم و کینه حمزه۳

ای رهزن دل های امت
ای حامی قرآن و عترت
بوده رضای حق رضایت
ختم رسل گفته ثنایت
رضوان حق گردیده جایت
شهید ظلم و کینه حمزه۳

زهرا و حیدر بر تو نازد
شخص پیمبر بر تو نازد
بودی همیشه تکیه گاهش
هم سنگر و پشت و پناهش
تمام عمر پیرو راهش
شهید ظلم و کینه حمزه۳

بودی همیشه یار احمد
هم سنگر و غمخوار احمد
شیر نبی شیر خدایی
با درد احمد آشنایی
گشتی به راه دین فدایی
شهید ظلم و کینه حمزه۳

ای جان تقوا روح غیرت
ای کوه صبر و استقامت
ای گل گلشن مدینه
سردار بی مثل و قرینه
تویی شهید ظلم و کینه
شهید ظلم و کینه حمزه۳

از کینه ی هند جگرخوار
گشتی فدای راه دادار
تو بر نبی یاس سپیدی
آخر به محبوبت رسیدی
در یاری قرآن شهیدی
شهید ظلم و کینه حمزه۳

ناله زنان زهرای اطهر
سوزد ز داغ تو پیمبر
آن که شود عالم فدایش
با گریه و آه و نوایش
پوشانده جسمت با عبایش
شهید ظلم و کینه حمزه۳

صفیه آمد در کنارت
گردیده خواهر بی قرارت
با گریه آمد او سراغت
دیگر ندارد صبر و طاقت
کنار تو سوزد ز داغت
شهید ظلم و کینه حمزه۳

آن غمرسیده خواهر تو
مثله بدیده پیکر تو
رفته دگر تاب و توانش
بر لب دگر رسیده جانش
نقش زمین روح و روانش
شهید ظلم و کینه حمزه۳

داده خدا عزت و جاهت
دشت احد شد قتلگاهت
گر مثله کردند پیکر تو
کس نبرید از تن سر تو
دیگر نزد کس خواهر تو
شهید ظلم و کینه حمزه۳

رضا یعقوبیان


41
شعر بعدی